แนะนำโรงพยาบาล
  ประวัติโรงพยาบาล
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/คำขวัญ
  ตราสัญลักษณ์/สี
  แผนที่และการเดินทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  เบอร์โทรศัพท์ภายในและภายนอก
  สายตรงผู้อำนวยการ
      ข้อมูลการบริการ
  ตารางการให้บริการนอกเวลาราชการ
  ตารางการให้บริการในเวลาราชการ
      ระบบสารสนเทศ
  ClinicMINI V.59.11.21 32 bit
  ClinicMINI V.59.11.21 64 bit
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  ระบบจดหมาบอิเล็กทรอนิกส์ : Email
  ระบบแผนโครงการ
  ระบบบริหารความเสี่ยง
  ระบบบุคลากร
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ownCloud เก็บไฟล์ออนไลน์
  ระบบสารบรรณ สา'สุข
  ระบบจองห้องประชุม
      คปสอ.กุฉินารายณ์
  DHDC : อ.กุฉินารายณ์
      ระบบสารสนเทศ สสจ.
  หน้าหลักเว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์
  HDC สสจ.กาฬสินธุ์
      เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
  กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
      คลังความรู้
      กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
      นโยบายเว็บไซต์
      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  321
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,297
 เยี่ยมชมปีนี้ :  40,006
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  364,695
 IP :  107.22.46.59
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
    พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/คำขวัญ

วิสัยทัศน์
 
เป็นโรงพยาบาลแห่งคุณภาพที่ผู้ใช้บริการไว้วางใจศรัทธา
 
พันธกิจ
  • พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
  • พัฒนาคุณภาพบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
  • พัฒนาคุณภาพบริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
  • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ
  • ให้บริการตามสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง (Talent management)
 
ค่านิยม
 
เก่งคน เก่งงาน มาตรฐานดี มีความสุข
สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th
Copyright © 2015 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 StrictThaiWebAccessibility Validate